Kak­si ul­ko­ra­ken­nus­ta tu­hou­tui täy­sin tu­li­pa­los­sa Po­mar­kun Kiil­hol­man­tiel­lä tiis­tai­na 23. tam­mi­kuu­ta.

Pe­las­tus­lai­tos sai hä­ly­tyk­sen kes­ki­suu­res­ta tu­li­pa­los­ta kel­lo 9.52 ja pai­kal­le lä­he­tet­tiin kah­dek­san sam­mu­tu­syk­sik­köä. Kel­lo 11 jäl­keen aa­mu­päi­väl­lä pai­kal­la oli­vat vie­lä yk­si pe­las­tus­lai­tok­sen yk­sik­kö ja säi­li­öau­to rai­vaa­mas­sa ja sam­mut­ta­mas­sa edel­leen pa­la­via pe­säk­kei­tä.

Päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri Mats Pa­lo­ran­ta ker­toi, et­tä tu­hou­tu­neis­ta ul­ko­ra­ken­nuk­sis­ta toi­ses­sa oli si­säl­lä hen­ki­lö­au­to. Ra­ken­nuk­set oli­vat kool­taan noin 200 ja 100 ne­li­ö­tä. Hen­ki­lö­va­hin­ko­ja ei pa­los­ta ai­heu­tu­nut. Syt­ty­mis­syys­tä ei vie­lä ole tie­toa.