Niina Etelätalo ja Jari Setälä rakensivat Lokinpesän keskeiselle paikalle kylää, niin sanotulle vanhainkodin tontille.

Niina Etelätalo ja Jari Setälä rakensivat Lokinpesän keskeiselle paikalle kylää, niin sanotulle vanhainkodin tontille.

Timo Savunen

Lokki teki pesän Ahlaisiin

Vaik­ka Ah­lais­ten ky­läl­tä löy­tyy käy­tän­nös­sä kaik­ki mitä ih­mi­nen voi tar­vi­ta, niin yk­si puu­te on vai­van­nut paik­ka­kun­taa pit­kään. Idyl­li­nen maa­lais­mai­se­ma ei ole tar­jon­nut sen pa­rem­min lei­rin­tä­a­lu­et­ta kuin ma­joi­tus­ti­lo­ja­kaan. Mut­ta en­si vii­kos­ta al­ka­en tar­jo­aa! Ide­an ta­ka­na on kai­kil­le ky­lä­läi­sil­le tut­tu K-kaup­pi­as­pa­ris­kun­ta Nii­na Ete­lä­ta­lo ja Jari Se­tä­lä. He ovat pe­rus­ta­neet ai­em­min os­ta­mal­leen en­ti­sen van­hain­ko­din kiin­teis­töl­le lei­rin­tä­a­lu­een ja ma­ja­ta­lon joka tun­tee ni­men Le­po­paik­ka Lo­kin­pe­sä.

Haluatko lukea koko artikkelin?