Fin­pyyn­tie 9

29600 Noor­mark­ku

Toi­mi­tus avoin­na pää­sään­töi­ses­ti ma–pe klo 9–15

Asi­a­kas­pal­ve­lu: An­ne Kuhl­berg, 044 774 2454 ja an­ne.kuhl­berg@uu­tis­luot­si.fi

TOI­MI­TUS

An­ni­na Lön­n­berg

pää­toi­mit­ta­ja

044 594 8282

an­ni­na@uu­tis­luot­si.fi

MARK­KI­NOIN­TI

Jani Haan­pää

myyn­ti­joh­ta­ja

045 677 8417

jani.haan­paa@uu­tis­luot­si.fi

An­ne Kuhl­berg

tuo­te­pääl­lik­kö

044 774 2454

an­ne.kuhl­berg@uu­tis­luot­si.fi

HAL­LIN­TO

Kim Huo­vin­lah­ti

toi­mi­tus­joh­ta­ja

040 0010 304

kim.huo­vin­lah­ti@uu­tis­luot­si.fi