Risto Kukkula ja Ari Rantanen ovat järjestäneet Raurasta tehtyjä jo kymmenen vuotta. Vuoden -72 Citroen Dyane saattaa tulla paikalle tänäkin vuonna.

Risto Kukkula ja Ari Rantanen ovat järjestäneet Raurasta tehtyjä jo kymmenen vuotta. Vuoden -72 Citroen Dyane saattaa tulla paikalle tänäkin vuonna.

Pauliina Ruisniemi

Raurasta tehryt on jo kymmenvuotias

Kym­me­nen vuot­ta sit­ten joku meni ih­met­te­le­mään ää­neen, mik­si van­ho­jen ko­nei­den har­ras­ta­jien pi­tää ai­na ajaa muu­al­le ta­pah­tu­miin. Vies­ti kan­tau­tui Ari Ran­ta­sen kor­viin. Hän nap­pa­si työ­pa­rik­seen Ris­to Kuk­ku­lan, ja yh­des­sä he jär­jes­ti­vät en­sim­mäi­set Rau­ras­ta teh­ryt -ko­koon­tu­mi­sa­jot La­vi­an to­ril­la. Pai­kal­le tuli sil­loin kym­men­kun­ta ajok­kia.

Haluatko lukea koko artikkelin?