Yrjö Rautiainen, Veikko Palosaari, Pirjo Äijö ja Martti Äijö äänestivät, haluaisivatko seurakunnan toimivan jatkossakin itsenäisenä vai liittyvän johonkin toiseen seurakuntaan.

Yrjö Rautiainen, Veikko Palosaari, Pirjo Äijö ja Martti Äijö äänestivät, haluaisivatko seurakunnan toimivan jatkossakin itsenäisenä vai liittyvän johonkin toiseen seurakuntaan.

Pauliina Ruisniemi

Seurakuntalaiset kaipaavat itsenäisyyttä Laviassa ja työrauhaa työntekijöille

Noor­mar­kun seu­ra­kun­ta­neu­vos­to on pyy­tä­nyt La­vi­an alu­een alu­e­toi­mi­kun­nal­ta sel­vi­tys­tä seu­ra­kun­nan tu­le­vai­suu­des­ta. Asi­an tii­moil­ta kut­sut­tiin seu­ra­kun­ta­lai­sia kirk­koon kes­kus­te­le­maan sun­nun­tai­na 21. huh­ti­kuu­ta. Pai­kal­le saa­pui kol­mi­sen­kym­men­tä seu­ra­kun­ta­lais­ta. Ti­lai­suu­des­sa oli mu­ka­na pap­pi Min­na Jär­vi­nen, alu­e­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Ani­ta Kamp­pi ja seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton aset­ta­man sel­vi­tys­työ­ryh­män jä­sen Sep­po Laak­so.

Haluatko lukea koko artikkelin?