Kellahden Kunto Team Mäkivaara, eli Jarkko, Julia, Sofia, Mia, Jonna ja Mila.

Kellahden Kunto Team Mäkivaara, eli Jarkko, Julia, Sofia, Mia, Jonna ja Mila.

Ei Karhu-viestiä ilman Mäkivaaroja – tosifania eivät maantieviestin muutokset hetkauta

Pe­rin­tei­käs Kar­hu-vies­ti on mo­nel­le kun­toi­li­jal­le var­ma ke­vään merk­ki, ja sitä se on myös Kel­lah­del­ta ko­toi­sin ole­val­le Mä­ki­vaa­ran su­vul­le. Ola­vi Mä­ki­vaa­ra oli ai­ka­naan tun­net­tu ja pi­det­ty ak­tii­vi mo­nes­sa­kin ur­hei­lu­seu­ras­sa, ja ny­ky­ään Ola­vin lap­set, lap­sen­lap­set ja muut su­ku­lai­set yl­lä­pi­tä­vät sekä kun­toa et­tä kun­toi­lu- ja ur­hei­lu­pe­rin­tei­tä, ker­too Ola­vin ty­tär Jon­na Mä­ki­vaa­ra.

Haluatko lukea koko artikkelin?