Adressin allekirjoitti 400 lavialaista

La­vi­an ter­veys­kes­kuk­sen ja Alek­sin Ho­vin säi­lyt­tä­mi­sen puo­les­ta ke­rät­ty ad­res­si luo­vu­tet­tiin Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Har­ri Leh­to­sel­le, 1. va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Mar­ja-Lee­na Al­hol­le ja 2. Juha Kor­ke­ao­jal­le tiis­tai­na 16. tam­mi­kuu­ta. Ad­res­sin vei­vät Sa­ta­sai­raa­lal­le La­vi­an se­ni­o­rei­den pu­heen­joh­ta­ja Ar­ja Päi­vä­rin­ta sekä La­vi­an elä­ke­läis­ten pu­heen­joh­ta­ja Veli-Juk­ka Heik­ki­lä.

Haluatko lukea koko artikkelin?