Vapaaehtoistyöntekijät Marjaliisa Harjula ja Lea Nordman taikoivat pöytään ystävänpäivän kunniaksi herkullisia lindströminpihvejä.

Vapaaehtoistyöntekijät Marjaliisa Harjula ja Lea Nordman taikoivat pöytään ystävänpäivän kunniaksi herkullisia lindströminpihvejä.

Apurin ystäväkahvila torjuu yksinäisyyttä

Vast’ikään uu­ti­soi­tiin, et­tä yk­si­näi­syys on se­ni­o­ri­vä­es­tön suu­rin on­gel­ma. Vaa­ra­na on li­säk­si, et­tä se ai­heut­taa psyyk­ki­siä on­gel­mia ku­ten ma­sen­nus­ta, joka hel­pos­ti joh­taa myös fyy­si­siin sai­rauk­siin. Ih­mi­set, jot­ka ei­vät tun­ne yk­si­näi­syyt­tä, ovat yleen­sä tyy­ty­väi­sem­piä elä­mään­sä. He ker­to­vat li­säk­si ole­van­sa kes­ki­ver­toa ter­veem­piä.

Haluatko lukea koko artikkelin?