Miia Leivosta Siikaisten sisupussi ja Vuoden yritys on Sammin ratsutila

Sii­kais­ten päi­vää juh­lis­tet­tiin jo tois­ta ker­taa Ete­lä­pääs­sä ja alu­eel­le pää­si kä­te­väs­ti non stop-bus­si­kul­je­tuk­sel­la ky­län kes­kus­tas­ta, jot­ta park­ki­paik­ka­on­gel­mal­ta­kin sääs­tyt­tiin. Ete­lä­pään ran­taan ra­joit­tu­van ra­vin­to­la­ton­tin pi­ha­maal­le oli ke­rään­ty­nyt pal­jon pai­kal­li­sia ja ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­si­a­kin mark­ki­na­myy­jiä. Lap­sil­le suun­nat­tu pomp­pu­lin­na­maa­il­ma avau­tui omaan rau­haan­sa, jo­ten siel­lä kel­pa­si pääs­tää ener­gi­at val­loil­leen.

Haluatko lukea koko artikkelin?