Tuuli- ja aurinkovoimalat kerryttävät kunnille kiinteistöveroja.

Tuuli- ja aurinkovoimalat kerryttävät kunnille kiinteistöveroja.

SV Arkisto/Sanna Jääskeläinen

Aurinko- ja tuulivoimaloista Siikaisiin lähes 190 000 veroeuroa

Tuu­li- ja au­rin­ko­voi­ma­lois­ta mak­set­tu kiin­teis­tö­ve­ro kas­voi koko maas­sa tänä vuon­na yli 50 pro­sen­til­la. Tuu­li- ja au­rin­ko­voi­ma­lois­ta ker­ty­vät kiin­teis­tö­ve­ro­eu­rot ei­vät kui­ten­kaan ja­kau­du ta­sai­ses­ti: suu­rim­pia hyö­ty­jiä ovat eri­tyi­ses­ti Poh­jois-, Kes­ki- ja Ete­lä-Poh­jan­maan kun­nat. La­pis­sa si­jait­se­val­la Si­mon kun­nal­la tuu­li- ja au­rin­ko­voi­ma­loi­den osuus kun­nan kiin­teis­tö­ve­ro­tu­lois­ta oli suu­rin: pe­rä­ti liki 70 pro­sent­tia kun­nan kiin­teis­tö­ve­ro­tu­lois­ta tu­lee tuu­li- ja au­rin­ko­voi­ma­lois­ta. Tie­dot tu­le­vat il­mi Ve­ro­hal­lin­non tie­dot­tees­sa.

Haluatko lukea koko artikkelin?