Valtuustossa puhuttivat ainoastaan säästötoimien vaikutukset

Vii­me tors­tai­na Po­mar­kun kun­nan­val­tuus­to hy­väk­syi ti­lin­pää­tök­sen vuo­del­ta 2023 ja an­toi vas­tuu­va­pau­den ti­li­vel­vol­li­sil­le. Ti­lin­pää­tös näyt­ti va­jaan 110 000 eu­ron yli­jää­mää. Vuo­si me­ni­kin siis koh­tuul­li­ses­ti, kun al­ku­pe­räi­ses­sä ta­lou­sar­vi­os­sa en­na­koi­tiin jopa 167 000 eu­ron ali­jää­mää. Ve­ro­tu­lo­ker­ty­män kas­vu ja me­no­jen odo­tet­tua mal­til­li­sem­pi nou­su sii­vit­ti­vät ti­lin­pää­tök­sen jopa 277 000 eu­roa al­ku­pe­räis­tä ta­lou­sar­vi­o­ta pa­rem­paan lop­pu­tu­le­maan. Val­tuus­tos­sa ti­lin­pää­tök­ses­tä tai tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan ar­vi­oin­ti­ker­to­muk­ses­ta ei käy­ty lain­kaan kes­kus­te­lua, ku­ten ei muis­ta­kaan esi­tys­lis­tal­la ol­leis­ta py­kä­lis­tä, kun­nes pääs­tiin mui­hin asi­oi­hin.

Haluatko lukea koko artikkelin?