Pomarkun valtuusto äänesti veroprosentista.

Pomarkun valtuusto äänesti veroprosentista.

Jukka Vilponiemi

Tuloveroprosentista äänestys valtuustossa – kiinteistöverot säilyvät entisellään

Jyr­käs­ti ale­ne­van ve­ro­tu­lo­en­nus­teen ja ale­ne­vien val­ti­o­no­suuk­sien seu­rauk­se­na Po­mar­kun tu­lot las­ke­vat en­si vuon­na noin 900 000 eu­roa, ja sa­maan ai­kaan val­mis­teil­la ole­van ta­lou­sar­vi­oe­si­tyk­sen mu­kaan me­not uh­kaa­vat kas­vaa ja ali­jää­mää on 1,5 mil­joo­naa eu­roa il­man toi­men­pi­tei­tä.

Haluatko lukea koko artikkelin?