Krista Mäkelä (vas.) ja Kati Koskinen kehuvat, että nuorisovaltuustossa keskustellaan ja ideoidaan aktiivisesti.

Krista Mäkelä (vas.) ja Kati Koskinen kehuvat, että nuorisovaltuustossa keskustellaan ja ideoidaan aktiivisesti.

Pomarkussa uuteen nuorisovaltuustoon on hakuaika meneillään

Nuo­ri­so­val­tuus­ton eli nu­van ha­ku­ai­ka on avoin­na vie­lä 28. maa­lis­kuu­ta saak­ka. Po­mar­kun nuo­ri­so-oh­jaa­ja Kati Kos­ki­nen ker­too, et­tä ylä­kou­lul­la ai­em­min ja­e­tut lo­mak­keet kel­pa­si­vat hy­vin.

Haluatko lukea koko artikkelin?