Uutisluotsin lukija lähetti toimitukseen kuvia Pomarkunjokisuusta. Vesi oli vallannut pellot pitkältä matkalta.

Uutisluotsin lukija lähetti toimitukseen kuvia Pomarkunjokisuusta. Vesi oli vallannut pellot pitkältä matkalta.

Teemu Inberg

Pomarkunjoen suulla oli mittava tulva

Kar­vi­an­jo­en ve­sis­tö­a­lu­een ylä­o­san lu­men ve­si­ar­vo oli tänä ke­vää­nä en­nen su­la­mi­sen al­kua 150 mm:n luok­kaa, mikä on rei­lus­ti kes­ki­mää­räis­tä enem­män. No­pea läm­pe­ne­mi­nen yh­dis­tet­ty­nä ve­si­sa­tei­siin on saa­nut ve­sis­tö­a­lu­een vir­taa­mat vii­me päi­vi­nä no­pe­aan nou­suun, ker­rot­tiin Ely-kes­kuk­sen si­vuil­la.

Haluatko lukea koko artikkelin?