OAJ:n Pomarkun osaston puheenjohtaja Sonja Myllykoski luovutti kirjelmän, yhdistyksen varapuheenjohtaja Teemu Toivasen kanssa Elina Taipalukselle ja Mikko Airaksiselle.  Opettajien yhdistyksestä luovutustilaisuudessa myös Anne Liinamaa, Rami Niekkamaa, Ilona Saarinen, Hanna Alarotu, Sari Auramo ja Kristiina Nieminen.

OAJ:n Pomarkun osaston puheenjohtaja Sonja Myllykoski luovutti kirjelmän, yhdistyksen varapuheenjohtaja Teemu Toivasen kanssa Elina Taipalukselle ja Mikko Airaksiselle. Opettajien yhdistyksestä luovutustilaisuudessa myös Anne Liinamaa, Rami Niekkamaa, Ilona Saarinen, Hanna Alarotu, Sari Auramo ja Kristiina Nieminen.

Pomarkun opettajat huolissaan erityisen tuen -oppilaiden tulevaisuudesta

Opet­ta­jien am­mat­ti­jär­jes­tön Po­mar­kun osas­to on huo­lis­saan tu­le­vis­ta sääs­töis­tä Po­mar­kun si­vis­tys­toi­mes­sa. Kes­ki­viik­ko­aa­mu­na he vei­vät kun­taan asi­aa kos­ke­van kir­jel­män, jota oli­vat vas­taa­not­ta­mas­sa si­vis­tys­joh­ta­ja Eli­na Tai­pa­lus ja kun­nan­joh­ta­ja Mik­ko Ai­rak­si­nen. Opet­ta­jat ha­lu­a­vat tuo­da kir­jel­mäl­lä ää­nen­sä kuu­lu­viin sääs­tö­toi­men­pi­tei­tä esi­te­tä­es­sä.

Haluatko lukea koko artikkelin?