Rii­na Pel­to­mä­ki

Po­mark­ku

Syys­kuun en­sim­mäi­se­nä kes­ki­viik­koil­ta­na Po­mar­kun mo­ni­toi­mi­hal­lin kent­tä täyt­tyi lap­si­per­heis­tä, jot­ka oli­vat tul­leet osal­lis­tu­maan Hip­po-ki­soi­hin. OP Län­si-Suo­mi ja Po­mar­kun Pyry vas­ta­si­vat Hip­po-ki­so­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä. Jo­kai­sel­la ki­sai­lu­pis­teel­lä oli tal­koi­le­mas­sa Po­mar­kun Py­ryn pe­laa­jia ja van­hem­pia. Myös Py­ryn ki­os­ki pal­ve­li ki­sa­vä­keä.

2018-syn­ty­nei­den ja nuo­rem­pien, tyt­tö­jen ja poi­kien, sar­jois­sa ki­sat­tiin 30 met­rin juok­sus­sa ja pal­lon­hei­tos­sa. Van­hem­pien, 2017-2016-syn­ty­nei­den, sar­jois­sa ki­sat­tiin 60 met­rin juok­sus­sa ja pi­tuus­hy­pys­sä. Osal­lis­tu­jia oli yh­teen­sä 72 las­ta. Ki­sai­li­joi­ta oli saa­pu­nut Po­mar­kun li­säk­si niin Po­ris­ta kuin Kan­kaan­pääs­tä­kin.

Aapo Peltomäki ja Lionel Mikkola starttaamassa 60 metrin juoksua.

Aapo Peltomäki ja Lionel Mikkola starttaamassa 60 metrin juoksua.

Riina Peltomäki

Ki­sa­pai­kal­la val­mis­tau­tu­massa ol­lut Oo­na Ka­ta­va, 5, ker­toi har­joi­tel­leen­sa ah­ke­ras­ti ki­so­ja var­ten.

– Iso­sis­kon ja sen ka­ve­rin kans­sa käy­tiin har­jot­te­le­mas­sa pal­lon­heit­toa. Meil­lä oli mel­kein sa­man­lai­nen pal­lo, kun hei­tet­tiin. Juok­su­a­kin olen har­joi­tel­lut, ja mei­naan voit­taa kaik­ki.

Pal­lon­hei­tos­sa Oo­na si­joit­tui­kin sar­jas­saan kol­man­nel­le si­jal­le.

– Tu­lin Po­ris­ta äi­din kans­sa tän­ne. En ole tääl­lä ol­lut en­nen, mut­ta olen vä­hän muu­al­la käy­ny jo tänä syk­sy­nä ki­saa­mas­sa, ker­toi sekä juok­sus­ta et­tä pi­tuus­hy­pys­tä omas­sa sar­jas­saan kul­ta­mi­ta­lil­le yl­tä­nyt Li­o­nel Mik­ko­la, 6.

Pomarkun Pyryn Ville Hietanen ojentamassa grillimakkaraa Isabella Peltomäelle Eevi Lähteenmäen odottaessa omaansa.

Pomarkun Pyryn Ville Hietanen ojentamassa grillimakkaraa Isabella Peltomäelle Eevi Lähteenmäen odottaessa omaansa.

Riina Peltomäki

Vii­si­vuo­ti­aat Frans ja Emil Räik­kä­lä oli­vat tul­leet Kan­kaan­pääs­tä ki­sai­le­maan. Po­jat oli­vat vii­me vuon­na en­sim­mäis­tä ker­taa mu­ka­na ja nyt tu­li­vat uu­des­taan.

– Po­jat oli­vat ko­vin in­nois­saan. Ei ole pal­jon ko­to­na tree­nail­tu, mut­ta he on tuol­lai­sia pe­rus­poi­kia, et­tä pal­loa on ai­na kiva hei­tel­lä, poi­kien äi­ti ker­too.

– Äi­ti me saa­tiin pil­li­me­hut!” kak­sos­po­jat Frans ja Emil huu­te­li­vat rie­muis­saan juok­su­ki­san jäl­keen.

Au­rin­koi­nen sää hel­li osal­lis­tu­jia, ja väki viih­tyi ken­täl­lä.

Frans ja Emil Räikkälä sekä Oskari Katava nousivat kolmen kärkeen 2018-syntyneiden pallonheitossa.

Frans ja Emil Räikkälä sekä Oskari Katava nousivat kolmen kärkeen 2018-syntyneiden pallonheitossa.

Riina Peltomäki