Koulupihan roskaaminen harmittaa oppilaita

Po­mar­kun ylä­kou­lu-lu­ki­on pi­has­sa lie­huu Vih­reä lip­pu. Se on osoi­tus kou­lul­le myön­ne­tys­tä kan­sain­vä­li­ses­tä kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ser­ti­fi­kaa­tis­ta. Vih­reä lip­pu -oh­jel­ma on op­pi­lai­ta osal­lis­ta­vaa ja ta­voit­tee­na on ke­hit­tää hei­dän ar­ke­aan kes­tä­väm­mäk­si. Toi­min­taa on oh­jan­nut ai­em­min Ari Vä­li­maa. Tänä vuon­na oh­jaa­va­na opet­ta­ja­na on Tar­ja Yli­vuo­ri.

Haluatko lukea koko artikkelin?