Pomarkun ladut ovat “oikea kuntoilijan helmi” mutta välillä perhe viihtyy myös Ylläksen maisemissa.

Pomarkun ladut ovat “oikea kuntoilijan helmi” mutta välillä perhe viihtyy myös Ylläksen maisemissa.

Kipinää kuntoiluun – LiikUn sovellus kirittää itseä ja omaa asuinpaikkaa

Joko olet tu­tus­tu­nut Lii­kU-haas­te­kam­pan­joi­hin? Tal­ven osuus on juu­ri päät­ty­mäs­sä maa­lis­kuun vii­mei­seen päi­vään mut­ta jo tou­ko­kuus­sa star­ta­taan taas Haas­te­pyö­räi­lyn ni­mis­sä. Idea on se, et­tä Play-kau­pas­ta tai App-Sto­res­ta il­mai­sek­si la­dat­ta­vaan Liik­ku­en läpi vuo­den -so­vel­luk­seen voi hel­pos­ti kir­ja­ta kun­toi­lu­suo­ri­tuk­sia kaik­ki­na vuo­den päi­vi­nä, mut­ta eri­tyi­set kam­pan­ja-ajat ovat tar­jol­la kol­me ker­taa vuo­des­sa niin, et­tä kol­man­te­na kam­pan­ja­na on Lii­kU syk­syl­lä. Kir­jauk­sia voi teh­dä 18 lii­kun­ta­la­jiin. Esi­mer­kik­si Haas­te­pyö­räi­lyn ni­me­ä­mä­nä kam­pan­ja-ai­ka­na voi teh­dä so­vel­ta­van lii­kun­nan mer­kin­tö­jä pyö­räi­lyn li­säk­si.

Haluatko lukea koko artikkelin?