Penkkariajelu päiväkodilla.

Penkkariajelu päiväkodilla.

Bar­bie, Pip­sa Pos­su ja muut elo­ku­va­täh­det jät­ti­vät penk­ka­reis­saan hy­väs­tit opi­nah­jol­leen Po­mar­kun lu­ki­ol­le.

– On­neks tää ei mak­sa­nu mi­tää, oli abien to­te­a­mus Po­mar­kun penk­ka­reis­sa.

Abit start­ta­si­vat pe­rin­tei­ses­ti lu­ki­ol­ta, heit­te­li­vät kark­ke­ja Tii­li­tu­val­la, jat­koi­vat mat­kaa päi­vä­ko­dil­le ja ala­kou­lul­le, jos­ta suun­nat­tiin vi­ras­to­ta­lol­le sekä van­hain­ko­dil­le.

Kark­ki­sa­det­ta riit­ti siis ym­pä­ri ky­lää!

Kirkonkylän koululla oli osa oppilaista varautunut jopa ämpärillä ottamaan karkkeja kiinni!

Kirkonkylän koululla oli osa oppilaista varautunut jopa ämpärillä ottamaan karkkeja kiinni!

Rehtori Jussi Heervä vilkutti abit lukulomalle!

Rehtori Jussi Heervä vilkutti abit lukulomalle!

Ensi viikon abiristeilyn tunnelmavinkkejä ;)?

Ensi viikon abiristeilyn tunnelmavinkkejä ;)?

Kunnantalollakin saatiin suut makeiksi!

Kunnantalollakin saatiin suut makeiksi!