Po­mar­kun lu­ki­on van­hat ot­ti­vat par­ke­tin ja kou­lun it­sel­leen per­jan­tai­na, kun abit oli­vat juh­li­neet pen­kin­pai­na­jai­si­aan.

Vanhojen pukuloisto oli värikäs. Tytöt olivat kauniita upeissa puvuissaan ja pojat komeita.

Vanhojen pukuloisto oli värikäs. Tytöt olivat kauniita upeissa puvuissaan ja pojat komeita.

Päi­väl­lä kel­lo 12 van­hat tans­sit­tiin kou­lun vä­el­le ja il­lal­la klo 18 oli vuo­ros­sa ti­lai­suus, jos­sa van­hem­mat pää­si­vät ihas­te­le­maan lu­ki­on kak­kos­luok­ka­lais­ten tans­si­tai­to­ja, hur­maa­vaa pu­ku­lois­toa ja hu­mo­ris­tis­ta ja vauh­di­kas­ta­kin esi­tys­tä.

Tanssin pyörteissä.

Tanssin pyörteissä.