Kansallispuku on aina tyylikäs – pitäiskö Pomarkkuun saada oma puku?

Ke­sä­kuun toi­nen sun­nun­tai oli toi­nen yri­tys. Säät suo­si­vat niin, et­tä sade jäi vain rip­sauk­sek­si, ja Po­mar­kun kes­kus­tas­sa pääs­tiin 13 hen­gen voi­min tuu­let­ta­maan kan­sal­lis­pu­ku­ja. Sil­mä­ni­loa ohi­kul­ki­joil­le tar­joil­tiin ki­vi­sil­lan ku­pees­sa ja kah­vit juo­tiin ti­lai­suu­den hen­keä kun­ni­oit­ta­en Sa­tun kah­vi­ka­ma­rin sa­tii­ni­tuo­leil­la. Po­mar­kus­sa otet­tiin va­ras­läh­tö kan­sal­lis­pu­ku­jen tuu­le­tuk­ses­sa: vi­ral­lis­ta päi­vää vie­te­tään 5. elo­kuu­ta. Sun­nun­tai­na pai­kal­le saa­pui vä­keä omien kun­ta­lais­ten li­säk­si Po­ris­ta ja Kan­kaan­pääs­tä.

Haluatko lukea koko artikkelin?