Tiina Viljanen toi Olli Juhalalle ruoan ja avasi paketit hänelle valmiiksi, sillä ne ovat joskus kovin tiukkoja.

Tiina Viljanen toi Olli Juhalalle ruoan ja avasi paketit hänelle valmiiksi, sillä ne ovat joskus kovin tiukkoja.

Annina Lönnberg

Ikäihmisten ruokahuolto huolestuttaa

Po­mar­kun van­hus­neu­vos­to on huo­lis­saan hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sen suun­ni­tel­mis­ta, jot­ka vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti ikäih­mis­ten ko­to­na asu­mi­seen ja pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­teen. Kun alus­ta­va pää­tös pal­ve­lu­ver­kos­ta tuli jul­ki, Po­mar­kun van­hus­neu­vos­to an­toi ki­pa­kan kan­na­no­ton hy­vin­voin­ti­a­lu­een van­hus­neu­vos­tol­le. Lau­sun­nos­sa to­de­taan muun mu­as­sa, et­tä pal­ve­lu­jen kes­kit­tä­mi­nen on koh­tuu­ton­ta niin asuk­kai­den, työn­te­ki­jöi­den kuin hy­vin­voin­ti­a­lu­een reu­na-alu­ei­den nä­kö­kul­mas­ta.

Haluatko lukea koko artikkelin?