Yhteinen kalenteri

Noor­mar­kus­sa koo­taan jäl­leen yh­teis­tä vuo­si­ka­len­te­ria, jo­hon kaik­ki yh­dis­tyk­set ja muut toi­mi­jat voi­vat il­moit­taa omis­ta ta­pah­tu­mis­taan. Ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ri tai vuo­si­kel­lo on ää­rim­mäi­sen tär­keä, jot­ta ky­läs­sä väl­tyt­täi­siin pääl­lek­käi­sil­tä ta­pah­tu­mil­ta ja sa­mal­la jär­jes­te­lyi­hin riit­täi­si tar­peek­si vä­keä.

Haluatko lukea koko artikkelin?