Vilkkaasti uurnille

Ei­len kes­ki­viik­ko­na al­koi pre­si­dent­ti­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys, en­sim­mäi­set en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kat avau­tui­vat aa­mul­la jo kel­lo 8u. Noor­mar­kus­sa ää­nes­tys­pai­kan avau­tu­es­sa kel­lo 11 kir­jas­ton ylä­ker­ras­sa, syn­tyi jopa pien­tä jo­noa. Vii­kon­lop­pu­na ää­nen­sä voi an­taa esi­mer­kik­si Las­si­las­sa maa­mies­seu­ran­ta­lol­la. En­nak­koon voi ää­nes­tää en­si vii­kon tiis­tai­hin saak­ka jo­kai­ses­sa ylei­ses­sä en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kas­sa ym­pä­ri Suo­mea. En­nak­ko­ää­nes­tyk­ses­tä on tul­lut suo­sit­tu tapa an­taa ää­nen­sä, sil­lä ylei­siä ää­nes­tys­paik­ko­ja on avat­tu muun mu­as­sa kaup­poi­hin ja kaup­pa­kes­kuk­siin.

Haluatko lukea koko artikkelin?