Verkko uudistui

Uu­tis­luot­sin uu­det verk­ko­si­vut ovat avau­tu­neet. Verk­ko­si­vu­jen li­säk­si lu­ki­joil­le on avau­tu­nut si­vuil­le uu­dis­tet­tu nä­köis­leh­ti. Pe­rin­tei­sen print­ti­leh­den ti­laa­ja saa pa­pe­ri­sen ver­si­on ko­tiin kan­net­tu­na ja sen li­säk­si di­gi­taa­li­sen nä­köis­leh­den ja verk­ko­pal­ve­lun si­säl­lön. Ti­laus­vaih­to­eh­toi­na on ny­ky­ään myös di­gi­taa­li­nen ti­laus, jol­loin pa­ket­tiin kuu­luu verk­ko­pal­ve­lun si­säl­tö ja nä­köis­leh­ti. Ti­laus­jak­so­ja on myös pal­jon eri­lai­sia, kan­nat­taa käy­dä tu­tus­tu­mas­sa.

Haluatko lukea koko artikkelin?