Rahasta on aina pula

Kun­nis­sa ja nyt myös Noor­mar­kun seu­ra­kun­nas­sa, jo­hon kuu­lu­vat Noor­mar­kun en­ti­sen seu­ra­kun­nan li­säk­si myös La­via ja Po­mark­ku, jou­du­taan miet­ti­mään, mi­ten pal­ve­lui­ta tuo­te­taan seu­ra­kun­nan jä­se­nil­le niin, et­tä ra­hat riit­tä­vät. Tu­lot ovat tip­pu­neet jä­sen­ten mää­rän vä­hen­ty­es­sä ja me­not nous­seet kus­tan­nus­ten ko­hot­tua.

Haluatko lukea koko artikkelin?