Ilk­ka Her­ra­la

Kau­den vii­mei­nen­kin pii­rin­mes­ta­ruus­ta­son ylei­sur­hei­lu­ki­sa saa­tiin pois päi­vä­jär­jes­tyk­ses­tä sun­nun­tai­na syys­kuun 24. päi­vä­nä, kun 9–13-vuo­ti­aat ki­sa­si­vat ke­sän toi­sis­sa pm-mo­ni­ot­te­luis­saan Po­rin sta­di­o­nil­la. Näi­den ot­te­lui­den piti ol­la oh­jel­mas­sa jo ke­sä­kuus­sa Rau­man ur­hei­lu­ken­täl­lä, mut­ta kent­tä­re­mont­ti sot­ki suun­ni­tel­mat ja ki­soil­le piti lo­pul­ta löy­tää uu­si ai­ka ja paik­ka kil­pai­lu­ka­len­te­ris­ta.

Nop­sa­lai­set oli­vat mu­ka­na pie­nel­lä vii­den ur­hei­li­jan is­ku­ryh­mäl­lä, jon­ka saa­lii­na oli kak­si prons­sis­ta mi­ta­lia sekä tuk­ku mui­ta hy­viä si­joi­tuk­sia. P9-sar­jas­sa vas­ta 8-vuo­ti­as Ro­meo Runs­ten läh­ti roh­ke­as­ti ta­voit­te­le­maan P9-sar­jan 4-ot­te­lun Nop­san en­nä­tys­lu­ke­mia (778 Pet­te­ri Vih­ta­lah­ti v. 2013). Avaus­la­ji­na ol­lut Ro­me­on lei­pä­la­ji kei­hään­heit­to jäi use­am­man met­rin hä­nen en­nä­tys­lu­ke­mis­taan, mut­ta mui­den la­jien vah­voil­la suo­ri­tuk­sil­laan hän yl­si vain kol­men pis­teen pää­hän ta­voit­tees­taan lop­pu­tu­lok­sel­la 775 pis­tet­tä, jos­ta hä­net pal­kit­tiin pm-prons­sil­la. Seu­ra­ka­ve­ri ja ikä­to­ve­ri Leo Jo­en­suu sä­es­ti hie­nos­ti vii­den­nel­lä si­jal­laan pis­tein 606. Sa­mas­sa ki­sas­sa syn­tyi myös P9-sar­jan ikä­kau­sien­nä­tys, kun Sei­nä­jo­en Seu­dun Ur­hei­li­joi­den 2. su­ku­pol­ven kei­hään­heit­tä­jä ja mo­ni­ot­te­li­ja Jimi Pit­kä­mä­ki teh­tai­li pm-kil­pai­lun ul­ko­puo­lel­la huip­pu­pis­teet 1318.

Tyt­tö­jen puo­lel­la prons­si­pal­lil­le pon­nis­ti Sii­ri Vä­li­mä­ki T12-sar­jan 5-ot­te­lus­sa pis­tein 1271. Niu­kas­ti mi­ta­lien ul­ko­puo­lel­le nel­jän­nel­le si­jal­le yl­si­vät Ee­vi Pirt­ti­nen T9-sar­jan 3-ot­te­lus­sa tu­lok­sel­laan 449 ja Ju­lia Sjö­holm T11-sar­jan 4-ot­te­lus­sa pis­tein 917.