Kirsi-Marja Ollila ja  Petri Ala-Maunuksen Taivaallista valoa-näyttely, jossa maalaukset kohtaavat ikonien enkelit.

Kirsi-Marja Ollila ja Petri Ala-Maunuksen Taivaallista valoa-näyttely, jossa maalaukset kohtaavat ikonien enkelit.

Seija Väre

Valamon luostarin kellot kutsuvat myös talkoisiin

Yk­si tä­män koko ke­sän tal­koo­lai­sis­ta Va­la­mon luos­ta­ris­sa on Kir­si-Mar­ja Ol­li­la. Ai­em­min hän on työs­ken­nel­lyt muun mu­as­sa keit­ti­ös­sä ja ruo­ka­sa­lis­sa. Täl­lä ker­taa hän kuu­luu luos­ta­rin mu­se­o­näyt­te­lyn te­a­miin. Tai­vaal­lis­ta va­loa on Pet­ri Ala-Mau­nuk­sen näyt­te­ly, mis­sä hä­nen maa­lauk­sen­sa koh­taa­vat iko­nien en­ke­lit. Va­la­mon luos­ta­ri ja opis­to sekä mu­seo kut­su­vat vä­keä kirk­koon, mu­se­on näyt­te­lyi­hin, kurs­seil­le ja tal­koo­lai­sek­si eri koh­tei­siin.

Haluatko lukea koko artikkelin?