Työpaikat ja tuotanto säilyvät Noormarkussa

Säh­kö-Jo­ki­nen Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Las­se Jo­ki­nen ker­too, et­tä pit­kä­lin­jan noor­mark­ku­lai­sen per­hey­ri­tyk­sen osa­ke-enem­mis­tö on siir­ty­nyt ruot­sa­lai­sen Kar­nell Grou­pin omis­tuk­seen. Noor­mark­ku­lai­sen Ant­ti Jo­ki­sen vuon­na 1968 pe­rus­ta­man yri­tyk­sen osa­ke-enem­mis­tö siir­tyi uu­del­le omis­ta­jal­le tam­mi­kuun al­ku­puo­lel­la, mut­ta Jo­ki­sen per­heel­lä säi­lyy yri­tyk­ses­tä vä­hem­mis­tö­o­sak­kuus.

Haluatko lukea koko artikkelin?