Pos­ti- ja lo­gis­tiik­ka-alan uni­o­ni PAU:n po­liit­ti­ses­ta la­kos­ta joh­tu­en Uu­tis­Luot­sia ei ja­e­ta päi­vä­pos­tin ja­ke­lus­sa tors­tai­na 1.2. ei­kä per­jan­tai­na 2.2. Ja­ka­mat­ta jää­neet leh­det ja­e­taan ti­lan­teen pa­lat­tua nor­maa­lik­si, to­den­nä­köi­ses­ti muu­ta­man päi­vän myö­häs­sä.

Val­ta­o­sa Uu­tis­luot­sis­ta ja­e­taan kui­ten­kin Pos­tin var­hais­ja­ke­lus­sa. Var­hais­ja­ke­lu ei ole la­kon pii­ris­sä, jo­ten var­hais­ja­ke­lus­sa ole­vat leh­det Pos­tin pi­täi­si ja­kaa nor­maa­lis­ti.

Uu­tis­Luot­sin nä­köis­leh­ti, verk­ko­si­vut sekä so­vel­luk­set toi­mi­vat nor­maa­lis­ti.

La­koil­la vas­tus­te­taan hal­li­tuk­sen työ­e­lä­mä­muu­tok­sia ja so­si­aa­li­tur­van leik­kauk­sia.