Jaakko Rainermalle Noormarkun seurakunta on tuttu kahden vuoden ajalta, jolloin hän työskenteli täällä virkaatekevänä kappalaisena.

Jaakko Rainermalle Noormarkun seurakunta on tuttu kahden vuoden ajalta, jolloin hän työskenteli täällä virkaatekevänä kappalaisena.

Maarit Kautto

"Noormarkun seurakunta on vireä ja laaja"

Jaak­ko Rai­ner­ma on vir­ka­va­paal­la va­ki­tui­ses­ta Kan­kaan­pään seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­sen vi­ras­taan maa­lis­kuun lop­puun saak­ka ja hoi­taa Noor­mar­kun seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran teh­tä­viä vä­li­me­no­vai­heen ai­ka­na pit­kä­ai­kai­sen kirk­ko­her­ran Kari Pent­ti­sen jää­tyä eläk­keel­le.

Haluatko lukea koko artikkelin?