Jarno Vuorisalon ja Pauliina Vilpakan esikoisen laskettu aika on marraskuun loppupuolella. Perheeseen syntyy yksi Noormarkun neuvolan alueen 50 lapsesta.

Jarno Vuorisalon ja Pauliina Vilpakan esikoisen laskettu aika on marraskuun loppupuolella. Perheeseen syntyy yksi Noormarkun neuvolan alueen 50 lapsesta.

Annina Lönnberg

Noormarkun neuvolassa vauvabuumi

Noor­mar­kun Se­pän­ku­jal­la vie­te­tään jän­nit­tä­viä het­kiä. Mel­kein vuo­si sit­ten Noor­mark­kuun muut­ta­nut avi­o­pa­ri Pau­lii­na Vil­pak­ka ja Jar­no Vuo­ri­sa­lo odot­ta­vat esi­kois­taan. Esi­koi­sen las­ket­tu ai­ka on vas­ta mar­ras­kuun lop­pu­puo­lel­la, mut­ta ei­hän sitä kos­kaan tie­dä, joko jo en­si sun­nun­tai­na per­hees­sä vie­te­tään en­sim­mäis­tä isän­päi­vää.

Haluatko lukea koko artikkelin?