Antti Pelkonen, Timo Ollila, Kai Ylitalo, Lasse Ylitalo, Juha Ylitalo, Tapio Lammi, Terho Latva, Tapio Lindroos ja  Antti Korpunen esiintyvät juhlakonsertissaan Myllykartanossa.

Antti Pelkonen, Timo Ollila, Kai Ylitalo, Lasse Ylitalo, Juha Ylitalo, Tapio Lammi, Terho Latva, Tapio Lindroos ja Antti Korpunen esiintyvät juhlakonsertissaan Myllykartanossa.

Noormarkun Mieslaulajat

Noormarkun Mieslaulajien juhlakonsertissa kuullaan lauluja koko 40-vuotisen historian varrelta

Noor­mar­kun Mies­lau­la­jien lau­lu­ryh­mä jär­jes­tää sun­nun­tai­na 14. huh­ti­kuu­ta kon­ser­tin, jos­sa juh­lis­te­taan mies­lau­la­jien 40-vuo­tis­ta tai­val­ta. Kuo­ro pe­rus­tet­tiin vuon­na 1984 noor­mark­ku­lai­sen Mart­ti Ant­ti­lan aloit­tees­ta, joka on myös Uu­tis­luot­sin edel­tä­jän al­ku­pe­räi­nen pe­rus­ta­ja. Ny­ky­ään kuo­ros­sa, tai lau­lu­ryh­mäs­sä, ku­ten he it­se­ään kut­su­vat lau­laa kah­dek­san mies­tä, jot­ka kyl­lä toi­vo­vat, et­tä li­sää po­ruk­kaa saa­tai­siin lau­la­maan.

Haluatko lukea koko artikkelin?