Antero Perttula kirjoittaa ja tytär Kitta Perttula taittaa ne. Perttula asuu Lassilan vanhassa pankissa ja nauttii suurien ikkunoiden tuomasta maisemasta kirjoittaessaan.

Antero Perttula kirjoittaa ja tytär Kitta Perttula taittaa ne. Perttula asuu Lassilan vanhassa pankissa ja nauttii suurien ikkunoiden tuomasta maisemasta kirjoittaessaan.

Neljännessä kirjassaan Perttula tutki Gåman rajoja

Las­si­la­lai­nen An­te­ro Pert­tu­la on viet­tä­nyt tu­han­sia tun­te­ja muun mu­as­sa maa­kun­ta-ar­kis­tos­sa sekä oman ko­neen­sa ää­res­sä sel­vi­tel­len erit­täin van­ho­ja asi­a­kir­jo­ja. Sy­säys tut­ki­muk­seen läh­ti, kun hän luki Jus­si Puu­ma­lan vuon­na 1933 jul­kais­tus­sa kir­jas­ta kom­men­tin sii­tä, et­tä Noor­mar­kun en­sim­mäi­nen kart­ta on teh­ty kum­ma kyl­lä Las­si­las­ta.

Haluatko lukea koko artikkelin?