Myytit sulivat Herlerin luennolla

Igor Her­ler on teh­nyt pit­kän uran ark­ki­teh­tuu­rin his­to­ri­an opet­ta­ja­na ja tut­ki­ja­na, ja hä­net tun­ne­taan eri­tyi­se­si Aal­to­jen mo­ni­puo­li­sen tuo­tan­non vä­rik­kää­nä eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja­na. Her­ler ei pet­tä­nyt näi­tä odo­tuk­sia.

Haluatko lukea koko artikkelin?