Söörmarkun päiväkodin viskarit kerääntyivät päiväkodin johtajan Sari Nyberg-Tuomisen kanssa ihmettelemään pihamaalle ilmestynyttä tavaramäärää LC Noormarkun presidentin Harri Kuusiluoman myhäillessä tyytyväisenä vieressä.

Söörmarkun päiväkodin viskarit kerääntyivät päiväkodin johtajan Sari Nyberg-Tuomisen kanssa ihmettelemään pihamaalle ilmestynyttä tavaramäärää LC Noormarkun presidentin Harri Kuusiluoman myhäillessä tyytyväisenä vieressä.

Ilkka Herrala

LC Noormarkku pani hyvän kiertämään alueensa päiväkodeissa

Li­ons Club Noor­mark­ku jär­jes­ti vii­me jou­lun al­la hy­vän mie­len jou­lu­kon­ser­tin Noor­mar­kun kir­kos­sa, jos­sa pi­a­no­vir­tuo­o­si Sami Nie­mi­sen sä­es­tä­mi­nä su­lo­soin­tu­jaan vi­ser­te­li­vät so­lis­tit Päi­vi Tuo­mi ja Mii­li Ali­nen.Tä­män jou­lu­pe­rin­teen Li­ons Club aloit­ti vuon­na 2013 Juha Ta­pi­on täy­tet­tyä sil­loin kir­kon leh­te­rit ää­ri­ään myö­ten, ja sen jäl­keen vain ko­ro­na­vuon­na 2020 kon­sert­ti on jää­nyt vä­liin olo­suh­tei­den pa­kos­ta. Vuo­sien saa­tos­sa kon­sert­ti­tuo­toil­la on han­kit­tu tv-vas­taa­not­ti­met Noor­mar­kun Lä­hi­pal­ve­lu­kes­kuk­sen po­ti­las­huo­nei­siin, puu­tar­ha­ka­lus­tei­ta Snäl­lin­tu­van pi­ha­maal­le, le­lu­ja seu­ra­kun­ta­ta­lol­le, soit­ti­mia yh­te­näis­kou­lul­le, de­fib­ril­laat­to­rei­ta use­am­paan­kin koh­tee­seen, pys­ty­tet­ty oles­ke­lu­ka­tos van­hus­ten ri­vi­ta­loil­le sekä jär­jes­tet­ty lap­sil­le pa­rit il­mais­kon­ser­tit ur­hei­lu­ta­lol­la. Myös se­ni­o­rien jut­tu­tu­pa Noor­mar­kun kir­jas­ton ylä­ker­ras­sa on saa­nut al­ku­sy­säyk­sen­sä kon­sert­ti­tuot­to­jen voi­min.

Haluatko lukea koko artikkelin?