Safarikuoro esiintyy Noormarkun kirkossa perjantaina kello 19.

Safarikuoro esiintyy Noormarkun kirkossa perjantaina kello 19.

Lähetysseuran Safarikuoro laulaa Noormarkussa

Suo­men Lä­he­tys­seu­ran mu­siik­ki­ryh­mä Sa­fa­ri­kuo­ron kon­ser­tis­sa kier­re­tään mel­kein koko maa­pal­lo. Kuo­ro kon­ser­toi Noor­mar­kun kir­kos­sa per­jan­tai­na 10. tou­ko­kuu­ta kel­lo 19 ja Ul­vi­lan kir­kos­sa lau­an­tai­na 11. tou­ko­kuu­ta kel­lo 16. Kuo­ron joh­ta­ja, mu­sii­kin mais­te­ri ja Kal­li­on kir­kon kant­to­ri Tom­mi Nis­ka­la ker­too kuo­ron esit­tä­vän niin eri ai­ka­kau­sien kirk­ko­mu­siik­kia kuin lä­he­tys­ken­til­tä tuo­tua mu­siik­kia al­ku­pe­räis­kie­lil­lä, ku­ten kii­nak­si, xho­sak­si ja hep­re­ak­si. Kuo­ro vie kuu­li­jan­sa mu­sii­kil­li­sel­le mat­kal­le maa­il­man eri puo­lil­le.

Haluatko lukea koko artikkelin?