Juliaana Granholm on tutkinut klubin historiaa. Historiasta on tehty näyttely, joka valottaa, kuinka monenlaisessa toiminnassa taloa on satavuotisen historian aikana käytetty.

Juliaana Granholm on tutkinut klubin historiaa. Historiasta on tehty näyttely, joka valottaa, kuinka monenlaisessa toiminnassa taloa on satavuotisen historian aikana käytetty.

Klubi on säilynyt ulkopuolelta lähes muuttumattomana – sisätilat ovat muuntuneet vuosien saatossa käyttötarkoituksen mukaan

Noor­mar­kun Klu­bin ava­jais­juh­laa vie­tet­tiin 19. huh­ti­kuu­ta vuon­na 1924 ja huo­men­na al­kaa juh­la­vuo­den viet­to kut­su­vie­ras­ti­lai­suu­del­la ja klu­bin his­to­ri­as­ta ker­to­van näyt­te­lyn ava­jai­sil­la sekä juh­lail­lal­li­sel­la.

Haluatko lukea koko artikkelin?