Kaverikoirat tulivat rapsutettavaksi

Noor­mar­kun 4H-yh­dis­tyk­sen tou­hu­päi­vä­nä Söör­mar­kun kylä- ja nuo­ri­so­seu­ra­ta­los­sa riit­ti vi­pi­nää. Päi­vän ko­ho­koh­ta oli­vat sel­ke­äs­ti ka­ve­ri­koi­rat, jot­ka tu­li­vat iloi­seen ta­pah­tu­maan esit­täy­ty­mään ja tie­ten­kin ke­rää­mään rap­su­tuk­sia. Noor­mark­ku­lai­sen As­ko Läh­de­kor­ven ve­nä­jän­mus­ta­ter­rie­ri Wil­ma oli yk­si rap­su­tus­ten ke­rää­jis­tä. Läh­de­kor­pi ker­too, et­tä he läh­ti­vät mu­kaan ja­kaak­seen iloa sel­lai­sil­le, joil­la ei ole omaa koi­raa. Ka­ve­ri­koi­ra­toi­min­ta on Ken­nel­lii­ton alais­ta toi­min­taa.

Haluatko lukea koko artikkelin?