Taustalla Liisa Hietanen tekee kranssia. Toini Perttula ja Riitta Salo kutoivat sukkia ja antoivat hyviä vinkkejä vähemmän kutoneelle toimittajalle.

Taustalla Liisa Hietanen tekee kranssia. Toini Perttula ja Riitta Salo kutoivat sukkia ja antoivat hyviä vinkkejä vähemmän kutoneelle toimittajalle.

Käsityöillassa syntyivät havupallot ja -kranssit joulunodotukseen

Pap­pi­lan ik­ku­noi­den va­lot kut­su­vat joka toi­nen viik­ko las­si­la­lai­sia ja mui­ta­kin kä­si­töis­tä kiin­nos­tu­nei­ta yh­tei­seen ky­lä­toi­mi­kun­nan jär­jes­tä­mään kä­si­työ­ta­paa­mi­seen. Vii­me vii­kol­la il­lan ai­hee­na oli­vat ha­vu­työt. Las­si­la­lai­nen Lea Jaa­ko­huh­ta opas­ti mui­ta ker­hoon osal­lis­tu­nei­ta. Hän näyt­ti, kuin­ka esi­me­rik­si ha­vu­pal­loa teh­des­sä kan­nat­ta ol­la sen ver­ran tark­ka, et­tä ha­vut ovat sa­man pi­tui­sia.

Haluatko lukea koko artikkelin?