Tuulia Ekbergin mukaan kotiseutuyhdistys toivoo, että Kaharille saataisiin kesäopas edes kuukaudeksi.

Tuulia Ekbergin mukaan kotiseutuyhdistys toivoo, että Kaharille saataisiin kesäopas edes kuukaudeksi.

Maarit Kautto

Kahari uhkaa jäädä ilman kesäopasta

Noor­mar­kun Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen yl­lä­pi­tä­mään Ko­ti­seu­tu­ta­lo Ka­ha­riin ei tänä ke­sä­nä ole vie­lä saa­tu pe­rin­teis­tä ke­sä­o­pas­ta, ei­kä Noor­mar­kun ko­ti­seu­tu­mu­se­o­ta pi­ha­pii­rei­neen pys­ty­tä pi­tä­mään va­paa­eh­tois­voi­min au­ki kuin eh­kä muu­ta­ma­na päi­vä­nä ke­sän ai­ka­na. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tyk­sel­le ti­lan­ne sel­vi­si vas­ta tou­ko­kuun lo­pul­la.

Haluatko lukea koko artikkelin?