Pianon ääressä Marjaana Miettinen, jota kuuntelevat tarkalla korvalla Susanna Lehtimäki (toinen vas.), Outi Kuuskoski, Outi Penttinen sekä Anne-Maarit Lahtivirta. Tällä kertaa harjoituksiin ei päässyt Anna Renfors.

Pianon ääressä Marjaana Miettinen, jota kuuntelevat tarkalla korvalla Susanna Lehtimäki (toinen vas.), Outi Kuuskoski, Outi Penttinen sekä Anne-Maarit Lahtivirta. Tällä kertaa harjoituksiin ei päässyt Anna Renfors.

Elina Peltomaa

Hiljaiselle viikolle koskettavaa musiikkia Noormarkun seurakunnan kaikissa kirkoissa

Il­meet ovat kes­kit­ty­neet, mut­ta hymy her­käs­sä, kun lau­lu­ryh­mä Ama­o­son jä­se­net läm­mit­te­le­vät ään­tään. Me­neil­lään on har­joi­tus Po­mar­kun kir­kos­sa. Har­joi­tus­ten tah­ti on tii­vis ja ta­voi­te sel­vä: ryh­män on tar­koi­tus esiin­tyä pää­si­äi­sen hil­jai­sel­la vii­kol­la kol­mes­sa kir­kos­sa, Noor­mar­kus­sa, La­vi­as­sa ja Po­mar­kus­sa.

Haluatko lukea koko artikkelin?