Kuvituskuva pixabay.com

Kuvituskuva pixabay.com

Biojätteen keräily ei koske Luotsin levikkikunta – ainakaan vielä

En­si ke­sä­nä Po­rin alu­eel­la al­ka­va la­ki­sää­tei­nen bi­o­jät­teen ke­räi­ly ei kos­ke Noor­mark­kua. Sen ul­ko­puo­lel­le jää­vät myös Po­mark­ku, La­via, Sii­kai­nen ja Ah­lai­nen. Sen si­jaan Har­ja­val­ta, Nak­ki­la, Ul­vi­la ja Pori Re­po­saar­ta myö­ten kuu­lu­vat jä­te­ke­räi­lyn pii­riin.

Haluatko lukea koko artikkelin?