Ilk­ka Her­ra­la

Noor­mark­ku

Nop­sa on ai­em­min tänä vuon­na jär­jes­tä­nyt jo Hip­po-hiih­dot Kirk­ko­kal­li­ol­la hel­mi­kuun lo­pus­sa ja Hip­po-ki­sat Noor­mar­kun ur­hei­lu­ken­täl­lä hei­nä­kuus­sa, vaan ei kah­ta il­man kol­mat­ta. Tiis­tai-il­ta­na 5. syys­kuu­ta Po­rin sta­di­on täyt­tyi taas in­nok­kais­ta Hip­po-ki­sai­li­jois­ta huol­ta­ji­neen, kun Nop­sa yh­teis­työs­sä Län­si-Suo­men Osuus­pan­kin kans­sa oli vie­lä ker­taal­leen hou­ku­tel­lut Hi­pon pai­kal­le viih­dyt­tä­mään lap­sia ja in­nos­ta­maan hei­tä ylei­sur­hei­lun pa­riin. Il­moit­tau­tu­nei­ta oli 289, ja ki­saa­maan as­ti löy­si tien­sä 258 osal­lis­tu­jaa, ikä­hai­ta­rin ulot­tu­es­sa kah­des­ta kym­me­neen vuo­teen. Pal­kin­to­pal­lil­le oli siis kova tun­ku, mut­ta vain har­vat sin­ne pää­si­vät mi­ta­lia vas­taa­not­ta­maan. Ke­nen­kään ei sil­ti tar­vin­nut pa­la­ta ko­tiin tyh­jin kä­sin, sil­lä ku­pa­ri­sen osal­lis­tu­mis­mi­ta­lin sai­vat kaik­ki kau­laan­sa en­nen sta­di­o­nil­ta pois­tu­mis­taan.

Nop­san ur­hei­li­jois­ta Ee­lis Aar­ni­sa­lo voit­ti P6-sar­jan 40 met­rin pi­ka­py­räh­dyk­sen ajal­la 8,06. Is­la Ran­ne pin­kai­si sa­mal­la mat­kal­la T6-sar­jan kol­man­nek­si ajal­la 8,61. P7-sar­jas­sa Juho Ter­va­mä­es­tä lei­vot­tiin tup­la­mes­ta­ri 60 met­rin no­peim­mal­la ajal­la 11,18 ja pi­sim­mäl­lä kuu­lan puk­kauk­sel­laan 4,65. T7-sar­jas­sa Vil­ma Jaa­ko­huh­ta työn­si kuu­las­sa toi­sek­si tu­lok­sel­la 3,21. T8-sar­jan 60 met­ril­lä prons­si­pal­lil­le pin­koi Ven­la Tam­mi­nen ajal­la 10,69 ja kuu­lan­työn­nös­sä kor­keim­mal­le ko­rok­keel­le ka­pu­si Ee­vi Pirt­ti­nen 4,68 met­rin kaa­rel­laan. Leo Jo­en­suu kah­mi mi­ta­le­ja kah­des­ta­kin sar­jas­ta vie­den ni­miin­sä P8-sar­jan kuu­lan­työn­nön mes­ta­ruu­den tu­lok­sel­la 5,92 ja ho­pe­a­mi­ta­lin 60 met­rin ajal­laan 10,39. Vä­ri­suo­ra täy­den­tyi P9-sar­jan pi­tuu­den prons­si­leis­kauk­sel­la 3,33. P9-sar­jan 60 met­ril­lä prons­sil­le vii­let­ti Hugo Vuo­ri­jää ajas­sa 10,03. Sa­mas­sa ikä­luo­kas­sa nop­sa­lais­ty­töt put­sa­si­vat pi­tuus­hy­pys­sä koko pal­kin­to­pöy­dän: Ilo­na Pous­sul­le kul­taa 3,67, Isel­la Ha­ka­lal­le ho­pe­aa 3,42 ja 8-vuo­ti­aal­le Ee­vi Pirt­ti­sel­le prons­sia 3,34. Sa­man sar­jan 60 met­ril­lä Ilo­na ja Isel­la jat­koi­vat mi­ta­li­put­ke­aan vie­lä kak­sois­voi­tol­la ajoin 10,06 ja 10,18. T10-sar­jas­sa Hen­na Tam­mi­nen haa­li ho­pe­aa niin 60 met­ril­tä ajal­laan 9,88 kuin pi­tuus­pai­kal­ta­kin tu­lok­sel­la 3,53.