Puun ei pidä peittää metsää

Vie­täm­me par­hail­laan Kris­tit­ty­jen yk­sey­den ru­kous­viik­koa. Kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa kut­su­taan kris­tit­ty­jä eri kirk­ko­kun­nis­ta ru­koi­le­maan kris­tit­ty­jen yk­sey­den puo­les­ta kah­dek­san päi­vän ajan. Mikä mei­tä kris­tit­ty­jä yh­dis­tää kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa? Mei­tä yh­dis­tää en­nen kaik­kea rak­kaus. Ai­he nou­see ru­kous­vii­kon tee­mas­ta ”Ra­kas­ta Her­raa Ju­ma­laa­si ja lä­him­mäis­tä niin kuin it­se­ä­si.” Ra­kas­ta­mi­nen on meil­le kris­ti­tyil­le an­net­tu yh­tei­nen teh­tä­vä, jon­ka tu­li­si ylit­tää kaik­ki muu.

Haluatko lukea koko artikkelin?