Hyvinvointialueiden palvelujen tulevaisuus huolestuttaa ikääntyneitä

Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lue on ker­to­nut nä­ky­väs­ti muu­tok­sis­ta ny­kyi­siin pal­ve­lui­hin. Suu­ri osa ny­kyi­sis­tä ter­veys­kes­kuk­sis­ta ai­o­taan lak­kaut­taa ja ikään­ty­nei­den ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­don paik­ko­ja vä­hen­ne­tään. Pal­ve­lu­jen to­teut­ta­mis­ta­po­ja muu­te­taan muun mu­as­sa ikään­ty­nei­den ko­ti­hoi­dos­sa. Pal­ve­lut lu­va­taan jär­jes­tää jat­kos­sa­kin kai­kil­le ja ta­sa­ver­tai­ses­ti.

Haluatko lukea koko artikkelin?