Noor­mar­kun Se­ni­o­ri­tu­pa Ko­koon­tu­mi­set joka toi­nen viik­ko tiis­tai­sin kel­lo 12. Seu­raa­van ker­ran 16. hei­nä­kuu­ta. Se­ni­o­ri­tu­pa on kai­kil­le avoin ja se ko­koon­tuu Noor­mar­kun kir­jas­ton ylä­ker­ras­sa.

Noor­mar­kun oma­ko­tiyh­dis­tys. Mat­ka Kui­va­lah­den ke­sä­te­at­te­riin su 14.7.2024, näy­tel­mä Nais­luo­la. Te­at­te­rie­si­tys al­kaa klo 14. Il­moit­tau­tu­mi­set ja li­sä­tie­dot Sep­po puh. 0400-598 220.

Noor­mar­kun-Fin­pyyn ky­läyh­dis­tys jär­jes­tää Avoi­met pi­hat ja puu­tar­hat -ta­pah­tu­man Noor­mar­kus­sa su 28.7. klo 12–16. Mu­kaan eh­tii il­moit­tau­tua 20.7. men­nes­sä säh­kö­pos­til­la nfk.ky­la­yh­dis­tys@gmail.com tai sih­tee­ril­le What­sAp­pil­la tai teks­ti­vies­tis­sä 040 7162645.

Jätä il­moi­tuk­se­si Yh­dis­tyk­set toi­mi­vat -pas­tal­le vii­meis­tään maa­nan­tai­na kel­lo 12, verk­ko­si­vu­jen kaut­ta uu­tis­luot­si.fi ja siel­tä me­no­vin­kit tai säh­kö­pos­til­la maa­rit.kaut­to@sa­ta­kun­nan­viik­ko.fi. Huo­mi­oit­han, et­tä 4.7. jäl­keen Luot­si on kak­si viik­koa ke­sä­lo­mal­la, jo­ten seu­raa­va leh­ti il­mes­tyy 25.7.