Vastaamon rikoksen uhreilla on mahdollisuus saada korvausta sovintomenettelyn kautta Valtiokonttorilta.

Vastaamon rikoksen uhreilla on mahdollisuus saada korvausta sovintomenettelyn kautta Valtiokonttorilta.

Seppo Laakso

Vastaamorikoksesta Aleksanteri Kivimäki sai yli kuuden vuoden tuomion.

Psy­ko­te­ra­pi­a­kes­kus Vas­taa­mon yli 30 000 uh­ria saat­toi hiu­kan huo­kais­ta va­pun al­la, kun Län­si-Uu­den­maan kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si te­os­ta epäil­lyn Ki­vi­mä­en 6 vuo­den ja 3 kk eh­dot­to­maan van­keus­ran­gais­tuk­seen. Sa­ta­kun­nan alu­eel­la­kin uh­re­ja on kym­me­niä.

Haluatko lukea koko artikkelin?