Pori-Lavia -linja säilyy toistaiseksi

Jouk­ko­lii­ken­ne­ja­os­ton tiis­tai­ses­sa ko­kouk­ses­sa syn­tyi run­sas­ta kes­kus­te­lua Pori-La­via -lin­jan lo­pet­ta­mi­ses­ta. Esi­tyk­se­nä oli, et­tä vuo­ro lak­kau­tet­tai­siin kou­lu­vuo­den päät­teek­si 1. ke­sä­kuu­ta 2024. Ny­kyi­nen yh­teys­vä­lil­lä lii­ken­nöi­tä­vä lin­ja 69 on ko­ko­naan Po­rin kau­pun­gin ra­hoit­ta­ma, ei­kä se täl­lä het­kel­lä vas­taa la­vi­a­lais­ten Po­ris­sa asi­oi­mi­seen koh­dis­tu­via toi­vei­ta, ei­kä työ­mat­ka- tai opis­ke­lu­tar­pei­ta. Mat­ko­jen mää­rän ke­hi­tys lin­jal­la on ol­lut las­ku­suun­tai­nen, sa­ma­nai­kai­ses­ti kun lii­ken­nöin­ti­kus­tan­nuk­set ovat jat­ku­vas­sa kas­vus­sa.

Haluatko lukea koko artikkelin?