Naistenpäivänä nautittiin naisenergiasta

Van­ha Shel­lin kah­vi­la kyl­pi paah­ta­vas­sa au­rin­gos­sa vii­me per­jan­tai­na La­vi­as­sa. Si­sä­ti­lois­sa her­syi iloi­nen pu­heen­so­ri­na ja näyt­teil­le­a­set­ta­jien mo­ni­puo­li­set tuo­te­pöy­dät not­kui­vat muun mu­as­sa hy­vää oloa ja kau­nis­tau­tu­mis­ta. Par­hai­ta oli­vat tie­ten­kin iloi­set koh­taa­mi­sen. La­vi­a­lai­nen Pirk­ko Var­heen­maa jär­jes­ti tyh­jil­leen jää­neis­sä kah­vi­la­ti­lois­sa iloi­sen il­ta­päi­vän, sil­lä hän koki, et­tä pit­kään tal­veen tar­vit­tiin pi­ris­tys­tä.

Haluatko lukea koko artikkelin?